Ngày 21/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 62 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại quận Ba Đình, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2019 do BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội ủy quyền như sau:

1.       Tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền với đất và Quyền sử dụng 62 m2 đất tại thửa đất số 72, tờ bản đồ số 8H-IV-01 tại địa chỉ số 144G, ngõ 71 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội  (Là tài sản phát mại của BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội).

2.       Giá khởi điểm: 3.535.000.000 đồng (không chịu thuế GTGT). Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

3.       Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00, ngày 09/05/2019 đến 16h00, ngày 20/05/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Phí tham gia: 500.000 đồng/ khách hàng. Phí hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ.

4.       Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

5.       Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 15/05/2019  đến ngày 17/05/2019  (giờ hành chính).

6.       Chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 20/05/2019 (trước 16h00).

7.       Tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 21/05/2019 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

8.       Cách thức, địa điểm đăng ký: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Việt Nam

Đ/c: Số 4-A13 Đầm Trấu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728.