Ngày 21/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột - Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 50 thửa đất tại khu dân cư tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Hệ số góc

Giá khởi điểm/1 thửa đất (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Lô LK1

01

ThửaLK1 - 1

165,1

1,1

1.998.000.000

20.000.000

02

Thửa LK1 - 2

114,1

1,0

1.255.000.000

20.000.000

03

Thửa LK1 - 3

115,2

1,0

1.267.000.000

20.000.000

04

Thửa LK1 - 4

116,2

1,0

1.278.000.000

20.000.000

05

Thửa LK1 - 5

117,2

1,0

1.289.000.000

20.000.000

06

Thửa LK1 - 6

118,3

1,0

1.301.000.000

20.000.000

07

Thửa LK1 - 7

174,9

1,0

2.116.000.000

20.000.000

08

Từ thửa LK1 - 8 đến thửa LK1 - 37

100

1,0

1.100.000.000

20.000.000

09

Từ thửa LK1 - 39 đến thửa LK1 - 43

100

1,0

1.100.000.000

20.000.000

10

Thửa LK1- 44

145,5

1,1

1.761.000.000

20.000.000

II

Lô LK2

1

Thửa LK2 - 1

169,9

1,1

2.056.000.000

20.000.000

2

Thửa LK2 - 2

113,8

1,0

1.252.000.000

20.000.000

3

Thửa LK2 - 3

112,2

1,0

1.234.000.000

20.000.000

4

Thửa LK2 - 4

110,6

1,0

1.217.000.000

20.000.000

5

Thửa LK2 - 5

108,9

1,0

1.198.000.000

20.000.000

6

Thửa LK2 - 6

107,3

1,0

1.180.000.000

20.000.000

7

Thửa LK2 - 7

154,4

1,1

1.868.000.000

20.000.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm: 60.770.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 18/03/2019 tại các thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/thửa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 18/03/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/03/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.