Ngày 21/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Tân ủy quyền như sau: