Ngày 2/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk - Địa chỉ: số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 05 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Tên thửa đất

Diện tích

(m2)

Mục đích

sử dụng

Thời gian

thuê đất (năm)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Thửa đất số 91

1.626,10

TMDV

50

11.321.000.000

Thửa đất số 95

1.609,10

TMDV

50

10.184.000.000

Thửa đất số 96

1.488,30

TMDV

50

10.411.000.000

Thửa đất số 97

1.610,00

TMDV

50

10.190.000.000

Thửa đất số 98

1.487,70

TMDV

50

10.406.000.000

4. Tổng giá khởi điểm: 52.512.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm mười hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 27/11/2019 và ngày 28/11/2019 Tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2019 (Trong giờ hành chính).

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

7. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ

9. Bước giá: 100.000.000 đồng/bước

   10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/12/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

11. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên

* Các nội dung nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

* Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, Địa chỉ: số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. - Điện thoại: 02623.844344./.