Ngày 2/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Vĩnh Ninh và xã Vạn Ninh thuộc huyện Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

- Xã Vĩnh Ninh: 08 thửa đất; Diện tích từ 192,0m2/thửa đến 415,7m2/thửa; Giá khởi điểm từ 76.000.000,đồng/thửa đến 260.000.000,đồng/thửa.

- Xã Vạn Ninh: 11 thửa đất; Diện tích từ 303,0m2/thửa đến 432,8m2/thửa; Giá khởi điểm từ 159.000.000,đồng/thửa đến 265.000.000,đồng/thửa.

Danh mục, diện tích, vị trí, giá khởi điểm của từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và tại trụ sở UBND các xã Vạn Ninh và xã Vĩnh Ninh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (01 lần).

5. Tiền đặt trước: Nộp từ 15% - 20% trên giá khởi điểm, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 100.000 đồng/hồ sơ/thửa hoặc 200.000 đồng/hồ sơ/thửa, tuỳ theo từng thửa đất đấu giá.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 25/11/2019 và ngày 26/11/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

9. Địa điểm nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá:

a) Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: 53110000188304; Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 16 đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

10. Thời gian thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 11/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 27/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019.

c) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá (Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Vạn Ninh): Vào lúc 08h00’ ngày 02/12/2019 tại UBND xã Vạn Ninh.

d) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá (Đối với quyền sử dụng đất ở tại xã Vĩnh Ninh): Vào lúc 14h00’ ngày 02/12/2019 tại UBND xã Vĩnh Ninh.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh, điện thoại: 0232.3910460 và UBND xã Vạn Ninh và xã Vĩnh Ninh./. 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH 11 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ VẠN NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Thửa đất
số

Tờ BĐĐC số

Mục
đích
sử
dụng

Diện
tích
(m2)

Giá
khởi điểm
(đồng)

Tiền
đặt
trước
(đồng)

Tiền mua
hồ sơ
TGĐG
(đồng)

Ghi
chú

I. Thôn Tây - Các thửa đất có hướng Tây, đường bê tông có quy hoạch rộng 7,5m

1

643

14

ONT

359,3

180.000.000

31.000.000

100.000

2

644

14

ONT

332,5

166.000.000

31.000.000

100.000

3

645

14

ONT

342,3

171.000.000

31.000.000

100.000

4

646

14

ONT

345,8

173.000.000

31.000.000

100.000

5

647

14

ONT

353,3

177.000.000

31.000.000

100.000

6

648

14

ONT

375,1

188.000.000

31.000.000

100.000

7

649

14

ONT

317,0

159.000.000

31.000.000

100.000

II. Thôn Áng Sơn - Các thửa đất có hướng Bắc, đường bê tông có quy hoạch rộng 10,5m

1

351

25

ONT

309,2

189.000.000

31.000.000

100.000

2

352

25

ONT

303,0

186.000.000

31.000.000

100.000

3

353

25

ONT

336,8

206.000.000

40.000.000

200.000

4

354

25

ONT

432,8

265.000.000

40.000.000

200.000

2 mặt tiền

Tổng cộng: 11 thửa đất

3.807,1

2.060.000.000

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH 08 THỬA ĐẤT Ở TẠI XÃ VĨNH NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

TT

Thửa đất số

Tờ BĐĐC số

Mục
đích
sử
dụng

Diện
tích
(m2)

Giá
khởi điểm
(đồng)

Tiền
đặt
trước
(đồng)

Tiền mua
hồ sơ
TGĐG
(đồng)

Ghi
chú

1

1018

35

ONT

260,4

163.000.000

28.000.000

100.000

Thôn Lệ Kỳ I

2

1019

35

ONT

293,0

183.000.000

28.000.000

100.000

Thôn Lệ Kỳ I

3

1013

35

ONT

192,0

76.000.000

15.000.000

100.000

Thôn Lệ Kỳ I

4

1193

58

ONT

333,0

103.000.000

20.000.000

100.000

Thôn Lệ Kỳ I

5

519

66

ONT

415,7

260.000.000

50.000.000

200.000

Thôn Vĩnh Tuy I

6

952

42

ONT

289,3

145.000.000

28.000.000

100.000

Thôn Vĩnh Tuy II

7

953

42

ONT

288,2

144.000.000

28.000.000

100.000

Thôn Vĩnh Tuy II

8

954

42

ONT

366,6

183.000.000

28.000.000

100.000

Thôn Vĩnh Tuy II

Tổng cộng: 08 thửa đất

2.438,2

1.257.000.000