Ngày 2/12/2019, đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa. Địa chỉ: Thôn 1 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 32 thửa đất ở tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Diện tích từ 288,0 m2/thửa đến 300,0 m2/thửa đất. Giá khởi điểm từ 7.603.200 đồng/thửa đến 10.920.000 đồng/thửa đất.

Tiền đặt trước: Bằng 15% giá khởi điểm của thửa đất đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình và trụ sở UBND xã Tân Hóa.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 11/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019 tại trụ sở UBND xã Tân Hóa.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 25/11/2019 và ngày 26/11/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 27/11/2019 đến 16h30/ ngày 29/11/2019 tại trụ sở UBND xã Tân Hóa.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở UBND xã Tân Hóa.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 02/12/2019 tại trụ sở UBND xã Tân Hóa. Địa chỉ: Thôn 1 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3856585.

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Quyền sử dụng 32 thửa đất ở tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lô đất
số

Thửa đất
số

Tờ

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền mua hồ sơ TGĐG
(đồng)

Ghi
chú

1

11

430

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

2

12

435

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

3

13

438

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

4

14

443

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

5

15

446

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

6

16

451

6

288,0

10.483.200

1.570.000

100.000

7

10

467

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

8

11

470

6

300,0

10.920.000

1.630.000

100.000

9

13

400

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

10

14

401

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

11

15

408

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

12

16

409

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

13

17

416

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

14

18

417

6

288,0

7.603.200

1.140.000

100.000

15

6

442

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

16

7

447

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

17

10

425

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

18

12

433

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

19

13

440

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

20

14

441

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

21

15

448

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

22

16

449

6

288,0

7.603.200

1.140.000

100.000

23

2

458

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

24

3

463

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

25

4

466

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

26

5

471

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

27

6

474

6

288,0

7.603.200

1.140.000

100.000

28

8

457

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

29

9

464

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

30

10

465

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

31

11

472

6

300,0

7.920.000

1.180.000

100.000

32

12

473

6

288,0

7.603.200

1.140.000

100.000

Tổng: 32 thửa đất

9540,0

275.736.000