Ngày 2/12/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/12/2019 do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tây Ninh, như sau:

- Lô 1: 01 xe mô tô Spacy 125 và 01 xe mô tô bán phụ tùng. Giá khởi điểm: 34.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.500.000 đồng.

- Lô 2: Máy chạy ghe, xuồng gỗ, vỏ chai nhựa cắt nhỏ. Giá khởi điểm: 27.750.000 đồng. Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng.

- Lô 3: 41.230kg Than củi dạng thô, màu đen chưa qua sử dụng. Giá khởi điểm: 144.305.000 đồng. Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá đối với lô 1&2: 100.000 đồng/01 lô.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá đối với lô 3: 200.000 đồng/01 lô.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (miệng) tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 29/11/2019 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp ngày 27&28/11/2019, tại nơi có tài sản.

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 02/12/2019 (thứ hai).

Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.