Ngày 21/12/2018, đấu giá xà gồ sắt tận dụng phế liệu tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt - Địa chỉ: 41 Nguyễn Văn Siêu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang - Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

3. Tên tài sản đấu giá:

- Xà gồ sắt tận dụng phế liệu: 1.195 kg, tôn tận dụng 0,42 ly: 559m2, cửa đi gỗ tận dụng : 64,17m2,cửa đi sắt tận dụng: 48,60m2, cửa sổ sắt tân dụng: 55,08m2, cửa sổ gỗ tận dụng:46,44m2, kính cường lực tận dụng: 39,82 m2, lan can cầu thang hành lang sắt tận dụng: 20,00md, lan can cầu thang hành lang Inox tận dụng: 70,20md, sắt phế liệu toàn công trình: 14,650 kg, Trần la phông nhựa tận dụng: 239,46m2.

- Giá khởi điểm tài sản: 100.889.000 đồng (Một trăm triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn đồng y). Giá không có thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí tháo dở và vận chuyển.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2018 tại Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang, Số 06 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2018 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 11.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2018;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Trước 10 giờ 00 phút ngày 21/12/2018 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 21/12/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: 41 Nguyễn Văn Siêu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3868899 hoặc 0905338968.

Gmail: bandaugiatrungviet@gmail.com.