Ngày 21/12/2018, đấu giá quyền thuê đất và tài sản trên đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh ủy quyền như sau:

1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

2. CƠ QUAN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, TT Di Linh, huyện Di Linh).

3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Quyền thuê đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 42 thuộc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, cụ thể như sau:

Diện tích đất: 1.550m2

Tài sản trên đất: Trên đất có 02 căn nhà với tổng diện tích xây dựng 145,91m2

Vị trí: Tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 42 thuộc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

4. Mục đích: Thương mại dịch vụ (kinh doanh sửa chữa máy móc, thiết bị nông nghiệp)

5. Thời hạn sử dụng: 30 năm

6. Hình thức: Đấu giá thuê quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

7. Thông tin về quy hoạch: Thực hiện theo QĐ 3299/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện Di Linh. Trong đó:

Mật độ xây dựng: Nhà quản lý và nhà kinh doanh 14,2%; Khu nhà kho, bảo hành, sữa chữa: 25,8%

Tầng cao công trình: Bé hơn hoặc bằng 03 tầng.

Giá khởi điểm: 4.968.424.000đồng (bốn tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

Trong đó: - Giá khởi điểm đấu giá quyền thuê đất: 4.941.257.000đồng

- Giá trị tài sản trên đất: 27.167.000đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Từ ngày 17/12/2018 đến 18/12/2018 (trong giờ hành chính)

III. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00’ (trong giờ hành chính) ngày 18/12/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/01 bộ hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ ngày 18/12/2018 đến 17 giờ ngày 19/12/2018 khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá, chi tiết xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm;

- Là tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, dịch vụ bảo hành, sữa chữa máy nông nghiệp.

- Phải cam kết tiến độ thực hiện dự án bảo đảm các diều kiện: cam kết triển khai xây dựng và đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao đất trên thực địa, nếu sau 12 tháng kể từ khi bàn giao mà đối tượng trúng đấu giá không thực hiện dự án (trừ lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước) thì bị thu hồi đất hoặc chưa triển khai dự án thì phải chịu phạt 10% giá trúng đấu giá của lô đất nộp vào ngân sách nhà nước.

- không được tự ý phân lô, chia tách thửa đất

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh;

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 9 giờ 30’ ngày 21/12/2018 tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Di Linh

5. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6. PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Phương thức trả giá lên.