Ngày 21/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 16 lô đất tại Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư.Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

STT

Khu / Lô

Diện tích (m2)

Hệ số

Mặt cắt đường (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

A18-24

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

2

A18-25

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

3

A18-26

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

4

A18-27

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

5

A18-28

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

6

A18-29

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

7

A18-30

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

8

A18-31

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

9

A18-33

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

10

A18-34

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

11

A18-35

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

12

A18-36

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

13

A18-37

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

14

A18-38

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

15

A18-39

175

1

19,5

5.000.000

875.000.000

175.000.000

30.000.000

16

A18-40

175

1,1

19,5

5.000.000

962.500.000

192.500.000

30.000.000

Tổng cộng

2.800

14.087.500.000

2.817.500.000

Tổng giá khởi điểm: 14.087.500.000 đồng

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 18/12/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 07h30 đến 16h00 ngày 18/12/2018.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 111002659507 tại Ngân hàng Công Thương - CN Quảng Nam của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ.

5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 phút ngày 21/12/2018,tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: 101 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.