Ngày 21/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do UBND huyện Yên Sơn ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư và tái định cư xóm 8, xóm 9 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 21/12/2018.

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô - Tổ 07, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 02073 816 375.

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (Địa chỉ: Xã Thắng Quân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: Quyền sử dụng đất ở (Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài) tại khu dân cư và tái định cư xóm 8, xóm 9 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, gồm các lô đất cụ thể: 

Khu dân cư

Lô đất số

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng/bước)

Khudân cư và tái định cư xóm 8, xóm 9 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

07, 08,

09, 10

100

150.000.000

30.000.000

2.000.000

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bảo lãnh ngân hàng từ ngày 17/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 (và tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018).

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên Báo Tuyên Quang từ ngày 30/11/2018, UBND huyện Yên Sơn, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Yên Sơn, UBND xã Trung Môn, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 03/12/2018; xem tài sản từ ngày 13/12/2018 và ngày 14/12/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/12/2018 trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

III. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá tài sản. 

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký thông qua mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

2. Tổ chức đấu giá hồi 07 giờ 30 phút, ngày 21/12/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Trung Môn.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.