Ngày 21/12/2018, đấu giá gỗ tròn, gốc, rễ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  21/12/2018 do Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới uỷ quyền như sau: