Ngày 21/12/2018, đấu giá 139 toa xe hàng các loại và 50 máy in vé điện toán, vật tư tồn kho tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc tổ chức đấu giá 139 toa xe hàng các loại và 50 máy in vé điện toán, vật tư tồn kho không có nhu cầu sử dụng và một số TSCĐ, CCDC thay ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh (Không bao gồm những vật tư thu hồi tận dụng lại từ các toa xe này) vào ngày 21/12/2018 như sau:

Đơn vị có tài sản: Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội. Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giá khởi điểm: 12.900.000.000 (Chưa bao gồm thuế GTGT; Không bao gồm những vật tư thu hồi tận dụng lại từ các toa xe này).

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 18/12/2018 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Điện thoại: 0222.3600.195.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước là 1.290.000.000 đồng/ hồ sơ (Nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc thư bảo lãnh).

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 15h00 phút ngày 21/12/2018.

- Địa điểm: VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Địa chỉ: Số 39 Đường Ngô Tất Tố, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.