Ngày 2/11/2019, đấu giá lô 2 máy móc thiết bị chuyên dụng tại tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2019 do Agrbank tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau: