Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Tam Nông ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 13h30’ ngày 02/11/2018 tại Hội trường UBND xã Xuân Quang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 08 ô đất ở tại vị trí khu Dốc Đồng Quán (khu 1) xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Đính kèm)

Diện tích: 257,9m2 ÷ 385,3m2.

4. Giá khởi điểm: 1.100.000đ/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000đ/ô đất.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Xuân Quang

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 và Phòng TC-KH huyện Tam Nông; UBND xã Xuân Quang.