Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty CP Auction House Hà Nội  thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau:

1. Tổ chức Đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội, số 106 A8 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá TS: Ngày 02/11/2018 tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản.

4. Tên tài sản:

- Tài sản 1: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BR 074240; số vào sổ cấp GCN: CH 01736 do UBND thành phố Hạ Long cấp ngày 07/4/2014;

- Tài sản 2: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BR 074241; số vào sổ cấp GCN: CH 01749 do UBND thành phố Hạ Long cấp ngày 07/4/2014.

5. Nơi có/ để tài sản:

- Tài sản 1, địa chỉ: Ô số H16 lô H QH sử dụng đất khu cảng tàu Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh;

- Tài sản  2, địa chỉ: Ô số H17 lô H QH sử dụng đất khu cảng tàu Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

6. Số lượng: 02 tài sản.

7. Chất lượng: Theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá (GCN được niêm yết tại Trụ sở Tổ chức đấu giá).

8. Giá khởi điểm: 7.556.400.000 đồng, trong đó: Tài sản 1 là 3.778.200.000 đồng; tài sản 2 là 3.778.200.000 đồng.

9. Tiền đặt trước: Tài sản 1 là 300.000.000 đồng; tài sản 2 là 300.000.000 đồng.

10. Cách thức đấu giá: Ưu tiên bán cho khách hàng đăng ký mua cả 02 tài sản đấu giá; trường hợp không có khách hàng đăng ký mua cả 02 tài sản thì bán tách riêng từng tài sản.

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản đến ngày 30/10/2018. ĐT: 0789.20.9951.