Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau: