Ngày 2/11/2018, đấu giá đường trắng tinh luyện tại tỉnh Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo đấu giá tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau: