Ngày 21/11/2019, đấu giá vật chứng của vụ án bị tịch thu sung quỹ tại tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị, ĐC: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. ĐC: Số 250 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21/11/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản.

- Tên tài sản: Lô gỗ Giáng Hương và gỗ Cẩm Lai là vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Nơi có tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 926.111.500 đồng;

- Tiền đặt trước: 185.000.000 đồng.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/11/2019 (trong giờ hành chính), Khách hàng tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá vào thùng phiếu (không thu qua đường Bưu điện, trường hợp đấu giá thay phải có giấy uỷ quyền hợp lệ). Khách hàng bỏ phiếu trả giá trong một bì thư dán kín (theo mẫu của Trung tâm DV BĐG tài sản Quảng Trị) có niêm phong chữ ký khách hàng vào trong thùng phiếu đặt tại Trung tâm DV BĐG tài sản tinrh Quảng Trị.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/11/2019 khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Đông Hà;

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm DV BĐG TS Quảng Trị.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ SĐT: 0233.3550.854 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

STT

Tên tài sản

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

I

GỖ CẨM LAI

01

- Tên loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai

(tên khoa học: Dalbergia oliveri Gamble ex Prain)
- Số lượng: 917 thanh gỗ xẻ.

3,055

50.000.000

152.750.000

02

- Tên loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai

(tên khoa học: Dalbergia oliveri Gamble ex Prain)
- Số lượng: 44 cục gỗ hình thù phức tạp.

Kg

615

30.000

18.450.000

Cộng:

171.200.000

II

GỖ GIÁNG HƯƠNG

01

Tên loại gỗ: Gỗ Giáng Hương

(tên khoa học: Pterocarpus macrocarpus)
- Số lượng: 5,017 thanh hộp gỗ xẻ.

23,542

32.000.000

753.344.000

02

Tên loại gỗ: Gỗ Giáng Hương

(tên khoa học: Pterocarpus macrocarpus)
- Số lượng: 01 cục gỗ hình thù phức tạp.

Kg

55

28.500

1.567.500

Cộng:

754.911.500

Tổng cộng:

926.111.500