Ngày 21/11/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp:

- Lô 1 Lâm sản: 208,379 m3 Gỗ các loại; 2.123 kg gốc rễ Hương; 1.021 kg cành nhánh Trắc; 2,88 Ster củi tạp; 50 kg củi tạp; 500 kg Hoằng đằng. Có giá khởi điểm: 1.211.179.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười một triệu một trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

- Lô 2 Phương tiện, công cụ cắt Phế liệu: 23.600 kg sắt phế liệu. Có giá khởi điểm: 118.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu đồng)

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 1.329.179.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi chín triệu một trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 150.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 11/11/2019 và 12/11/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/11/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:

Lô 1: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 21/11/2019.

Lô 2: Lúc 10 giờ 15 phút, ngày 21/11/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.