Ngày 21/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền như sau: