Ngày 21/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vân Cơ, Phú Thọ - Trụ sở tại SN 78 - Phố Hoàng Sơn - thị trấn Thanh Sơn - Thanh Sơn - Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 14h00 ngày 21/11/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

4.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng thửa đất số 348, tờ bản đồ số 21 Loại F-48 tại địa chỉ: Khu Bệnh viện thị trấn Thanh Sơn (nay là phố Tân Thịnh), huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 409819 do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn cấp ngày 06/3/2007; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H04542.

- Diện tích 125 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở;

- Tài sản gắn liền với đất là: Nhà xây hai tầng + 1 tum kèm công trình phụ tổng diện tích 250m2.

- Giá khởi điểm đấu giá: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

4.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng thửa đất số 349, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ: phố Tân Thịnh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 817675 do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn cấp ngày 21/01/2016; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH 08737.

- Diện tích 125 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Giá khởi điểm đấu giá: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

4.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng thửa đất số 27-5, tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ: phố Tân Tiến, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 411470 do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn cấp ngày 03/5/2018; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH 10032.

- Diện tích 135 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

- Giá khởi điểm đấu giá: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn)

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Trong 02 (hai) ngày 30, 31/10/2019 (Trong giờ hành chính). Liên hệ xem tài sản:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Sơn, Phú Thọ.

- Địa điểm xem tài sản: tại thực địa của các thửa đất. Ngoài ra, Khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp tự đến xem tài sản.

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Agribank chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ - SN 78 - Phố Hoàng Sơn - thị trấn Thanh Sơn - Thanh Sơn - Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 20/11/2019;

- Tiền đặt trước nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh.

Số tài khoản: 2700201007406, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - số 1512 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0988.808.781 Ms Phương.

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Sơn, Phú Thọ. (Điện thoại: 0978.718.313 Ms Hiên)