Ngày 21/11/2019, đấu giá cho thuê làm dịch vụ Nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian thực hiện; Địa điểm tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

* Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại các vị trí được làm dịch vụ Nhà ăn, căng tin của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 84.359.100 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 84.359.100 đồng/tháng x 24 tháng = 2.024.618.400 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi tư triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 29/10/2019 đến 16h30 ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản:

- Nhà ăn: Tại tầng 2 nhà C4.

- Căng tin:

+ Một phần sảnh tầng 1 Trung tâm Ung bướu nhà C3;

+ Một phần sảnh sân tầng 1 nhà C2;

+ Một phần sảnh tầng 2 nhà C2.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 29/10/2019 đến 16h30 ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 18/11/2019; Ngày 19/11/2019 và ngày 20/11/2019 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 20/11/2019.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà ăn, căng tin tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 21/11/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

Ngoài ra, nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật sau đây: (Có tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật kèm theo).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.