Ngày 21/11/2018, đấu giá xe cứu thương Ford Transit của Bệnh Viện Quận 7 (TPHCM)

(BĐT) - Hội đồng thanh lý Bệnh viện Quận 7 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2018 như sau:

-Tên tổ chức đấu giá tài sản: Hội đồng thanh lý Bệnh viện Quận 7.

-Địa chỉ : số 101 Nguyễn Thị Thập – P. Tân Phú – Quận 7 – TP. HCM .

-Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại Bệnh viện quận 7. Địa chỉ số 101 Nguyễn Thị Thập – P. Tân Phú – Quận 7 – TP. HCM .

-Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Xe cứu thương Ford Transit biển số 51D-0408; số khung: WFOFXXMCVF5U22150; số máy: E5FA5U22150 tại Bệnh viện Quận 7.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).Tiền đặt trước là : 0 đ (Không đồng)

+ Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:Từ 05/11/2018-20/11/2018, trong giờ hành chính các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật.

+ Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Lầu 7, phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Quận 7, số 101 Nguyễn Thị Thập – P. Tân Phú – Quận 7 – TP. HCM.

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xe.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ phòng Tài chính Kế toán Chị Đài Trang: 0937087740

Lưu ý : Thời gian xem hàng thanh lý trong giờ hành chính các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật