Ngày 21/11/2018, đấu giá 4 máy phát điện đã qua sử dụng tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2018 do Kho bạc nhà nước Khánh Hòa ủy quyền như sau: