Ngày 21/10/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định ủy quyền như sau: