Ngày 21/10/2019, đấu giá xe ô tô Mazda tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Báo Nam Định ủy quyền như sau: