Ngày 21/10/2019, đấu giá 5 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Văn phòng tỉnh ủy Nam Định ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá:  05 xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định thanh lý đưa ra đấu giá 

STT

Nhãn hiệu, tên xe

Biển kiểm soát

Năm sản xuất và đưa vào sử dụng

Nước sản xuất

Số chỗ ngồi

Giá khởi điểm (đ/tài sản)

Tiền đặt trước (đ/tài sản)

Phí hồ sơ (đ/tài sản)

1

Xe TOYOTA COROLLA

18B-5787

2004

Việt Nam

05

200.000.000

40.000.000

200.000

2

Xe TOYOTA CAMRY-GLI

18B-3899

2002

Việt Nam

05

200.000.000

35.000.000

200.000

3

Xe TOYOTA CAMRY

18B-3699

1998

Nhật Bản

05

150.000.000

30.000.000

200.000

4

Xe FORD MONDEO B4Y-CJBB

18B-6399

2004

Việt Nam

05

120.000.000

24.000.000

200.000

5

Xe TOYOTA CAMRY2.4G

18A-00521

2004

Việt Nam

05

230.000.000

46.000.000

200.000

Cộng

05 xe

900.000.000

175.000.000

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 21/10/2019

3. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 09/10/2019 đến trước 16h00 ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính); Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường (số nhà 39,tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường trụ sở UBND thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (Tổ 18- Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/10 và ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính); Địa điểm xem tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định- Địa chỉ: Số 55 đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 16/10, 17/10 và ngày 18/10/2019.

- Tiền đặt trước (chi tiết xem Thông báo trên)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 3205201006468 của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Xuân trường.

Chi tiết liên hệ : Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 18 thị trấn Xuân trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Điện thoại:02283.769.769.