Ngày 21/02/2019, đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư thôn Thành Trung và khu dân cư thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền vào ngày 21/02/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 11 lô đất tại khu dân cư thôn Thành Trung và khu dân cư thôn Thành Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền;

2. Diện tích: Từ 132,0 m2 – 234,0 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

TBĐ

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu dân cư thôn Thành Trung

1

T956

956

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

17

137,0

 

 

 

Vị trí 1, Tuyến đường từ cầu Tây Thành đến cầu Kim Đôi

 

 

810.000

110.970.000

3.000.000

17.000.000

2

T957

957

146,0

810.000

118.260.000

4.000.000

17.000.000

3

T958

958

132,0

810.000

106.920.000

3.000.000

17.000.000

4

T959

959

136,0

810.000

110.160.000

3.000.000

17.000.000

5

T962

962

133,0

810.000

107.730.000

3.000.000

17.000.000

6

T963

963

143,0

800.000

114.400.000

3.000.000

17.000.000

7

T964

964

152,0

810.000

123.120.000

4.000.000

17.000.000

8

T965

965

169,0

810.000

136.890.000

4.000.000

17.000.000

9

T960

960

234,0

810.000

189.540.000

6.000.000

17.000.000

10

T961

961

206,0

810.000

166.860.000

5.000.000

17.000.000

II

Khu dân cư thôn Thành Hà

11

T1133

1.133

21

181,0

Vị trí 2, Tuyến đường phía Tây: Từ Tỉnh lộ 4 (nhà bà Phan Thị Hoa) đến Tỉnh lộ 4 (cống Thâm Điền)

650.000

117.650.000

6.000.000

18.000.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/02/2019 tại khu dân cư thôn Thành Trung và khu dân cư thôn Thành Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/02/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thành.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/02/2019 .

- Tại UBND xã Quảng Thành: từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/02/2019

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 18/02/2019 đến 16h30 ngày 20/02/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

- Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/02/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn