Ngày 2/10/2019, đấu giá quyền nhận chuyển đổi tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vina thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2019 do Hội đồng đấu giá Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng đấu giá Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

1. Quyền nhận chuyển đổi Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang thành Văn phòng công chứng.

- Địa chỉ: Số 399A Nguyển Trung Trực, kv 09, TT. Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Giá trị quyền nhận chuyển đổi 3.670.073.000 đồng.

- Giá trị tài sản (máy móc, thiết bị văn phòng) 135.152.000 đồng.

2. Tổng giá khởi điểm: 3.805.225.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

+ Thời gian, địa điểm khảo sát, xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/9/2019 (giờ hành chính), tại nơi tài sản tọa lạc.

+ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/9/2019 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vina.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, trong đó người dự kiến làm Trưởng Văn phòng công chứng phải hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải có sự tham gia của 02 công chứng viên trở lên và cam kết bằng văn bản của các công chứng viên tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi về việc tiếp nhận và ký hợp đồng lao động với các công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi, bảo đảm cho những người này được tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình như tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

Công chứng viên đang là Trưởng Văn phòng công chứng hoặc đang là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

+ Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng.

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vina. Từ ngày 27/9/2019 đến hết 15 giờ ngày 01/10/2019.

Tài khoản số: 7700 2010 11843 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – CN Kiên Giang.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ, ngày 02/10/2019, tại Công ty Đấu giá hợp danh Vina. Địa chỉ: L8-04 đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 6607960.