Ngày 21/01/2019, đấu giá quyền được thuê vận hành, khai thác kinh doanh nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc – Sông Đà (tỉnh Hà Tĩnh)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/01/2019 do Công ty Cổ phần Sông Đà 27 ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Sông Đà 27 - Địa chỉ: Số 155 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền được thuê vận hành, khai thác kinh doanh nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc – Sông Đà tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhà máy hoạt động bình thường Công suất từ 20 triệu viên đến 30 triệu viên gạch/01 năm, diện tích nhà máy: 20.000 m2, thời hạn thuê 05 năm. Giá khởi điểm tài sản cho thuê: 4.350.000.000 đồng/01 năm (Bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng trên 01 năm). (Chưa bao gồm 10% thuế GTGT và các loại thuế khác phí khác liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc – Sông Đà tại Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 18/01/2019, địa điểm xem tài sản tại nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc – Sông Đà tại Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 18/01/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 18/01/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đên trước 10 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2019.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 21/01/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.