Ngày 20/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

1. Khu đất đấu giá: Thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

- Có 5 nhóm: Nhóm 1 gồm 02 thửa: LK-1-01 và LK-2-09; Nhóm 2 gồm 08 thửa: Từ LK-1-02 đến LK-1-09; Nhóm 3 gồm 08 thửa: Từ LK-2-01 đến LK-2-08. Giá khởi điểm: 9.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 180.000.000 đ/thửa. Nhóm 4 gồm 04 thửa: Từ LK-5-01 đến LK-5-04; Nhóm 5 gồm 05 thửa: LK-6-01 đến LK-6-05. Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 140.000.000 đ/thửa.

- Tiền hồ sơ chung: 500.000 đ/hs. Bước giá là chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

Từ ngày 28/08/2019 đến 17h00’, ngày 18/09/2019 (giờ hành chính). Người có nhu cầu tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 17/09/2019 đến 17h00’, ngày 18/09/2019. Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh – PGD Tiền Phong. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với .... thửa đất, tại nhóm ...... thôn Ngọc Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 16 và 17/09/2019.

6. Xét điều kiện: Ngày 19/09/2019; Đợt 2 ngày 26/09/2019 tại Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08h00’, ngày 20/09/2019 tại Hội trường - Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619;

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.