Ngày 20/9/2019, đấu giá Cho thuê 01 Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ tại Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Cho thuê 01 Nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ có diện tích xây dựng: 155,76m2(theo Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước (tại các cơ quan hành chính sự nghiệp) hồ sơ gốc số 118, vào sổ cấp GCN số 008871 do Sở Tài chính Hà Nội cấp ngày 07/9/2004)), diện tích thực tế: 169,73 m2), tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - số 171 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chi tiết về tài sản:

- Hình thức cho thuê tài sản: Cho thuê trong thời hạn 05 năm (năm năm), trong suốt quá trình cho thuê, 02 năm đầu tiên sẽ khoán theo mức giá thỏa thuận, từ năm thứ 03 trở đi sẽ được điều chỉnh theo thực tế không quá 10%.

- Mục đích cho thuê: Giới thiệu, chuyển giao, quảng bá các sản phẩm khoa học của Viện và kinh doanh các sản phẩm khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ không chấp nhận các phát sinh gây lỗ hoặc hòa vốn từ việc cho thuê. Và bên thuê phải trả đủ tiền, đúng kỳ hạn các khoản tiền theo Hợp đồng cho thuê.

Hiện trạng tài sản và nguồn gốc của tài sản: Tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng củaViện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, được đưa ra đấu giá theo quy định.

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai,quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056

Người có tài sản đấu giá: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - số 171 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm:150.000.000đồng/tháng (Một trăm năm mươi triệu đồng/tháng) tương đương: 1.800.000.000 đồng/năm (Một tỷ, tám trăm triệu đồng/năm).

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác.

Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00phút ngày17/9/2019 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành hoặc tại Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày17, 18, 19/9/2019, vào tài khoản Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành(Ngoài các quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí: là Tổ chức có ngành nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, có phương án sử dụng tài sản đấu giá phù hợp với đề án đã được phê duyệt của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có khả năng về tài chính) nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm đã thông báo.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 16, 17/9/2019 tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/9/2019 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.