Ngày 20/6/2019, đấu giá tài sản tịch thu xung quỹ Nhà nước tại tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2019 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

  - Lô tài sản (gỗ) tịch thu xung quỹ Nhà nước bao gồm: (gỗ xẻ pơ mu: 3.824 thanh tấm = 79,704m3; gỗ xẻ Trai lý: 369 thanh tấm = 1,887m3; gỗ pơ mu cành ngọn: 1.500kg). Tổng giá khởi điểm: 995.188.000đ (chín trăm chín mươi lăm triệu một trăm tám mươi tám nghìn đồng).

  - Xem tài sản: từ ngày 11 đến hết ngày 12/6/2019 tại kho của Hạt Kiểm lâm các huyện: Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Lục Yên; Công an thị xã Nghĩa Lộ và Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. (trong giờ hành chính ).

  - Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 17/6/2019 (trong giờ hành chính).

  - Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /01 hồ sơ.

  - Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

  - Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

  - Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu – có Chứng minh nhân dân (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 17, 18 và đến 16h ngày 19/6/2019

  - Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đấu từ hồi 9h ngày 20/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699.