Ngày 20/6/2019, đấu giá 03 chiếc xe ô tô thanh lý tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) -Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 294 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý gồm 03 chiếc xe ô tô nhãn hiệu: Suzuki Vitara đã qua sử dụng sau: 

STT

Biển số

Hãng xe

Model

Loại xe

Số khung

Số máy

Năm sản xuất

Nước sản xuất

Giá khởi điểm

1

82K-2365

Suzuki

Xe ô tô con

VN101210

G16B-696173

2005

Việt Nam

100.000.000

2

82K-2389

Suzuki

Xe ô tô con

VN101204

G16B-696178

2005

Việt Nam

100.000.000

3

Suzuki

Xe ô tô con

VN101218

G16B-696183

2005

Việt Nam

100.000.000

Tổng cộng: 03 chiếc xe, với tổng giá khởi điểm là:300.000.000đồng

- Nơi có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Liên tục 02 ngày, từ ngày 11/06/2019 đến ngày 12/06/2019 Tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum, số 294 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 18/06/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Trong đó đấu giá mỗi chiếc một cuộc đấu giá, chi tiết từng xe cụ thể như sau:

STT

Biển số

Giấy đăng ký xe số

Sổ chứng nhận bảo hiểm số

Giá khởi điểm/ xe

(đồng)

Bước giá tối thiểu/ xe

(đồng)

Tiền mua hồ sơ/ xe

(đồng)

Tiền đặt trước/ xe

(đồng)

Ghi chú

1

82K-2365

0000690

90087145

 

100.000.000

1.000.000

150.000

20.000.000

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

2

82K-2389

001592

90087165

 

100.000.000

1.000.000

150.000

20.000.000

3

82K-2447

0000717

0179269

 

100.000.000

1.000.000

150.000

20.000.000

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ/1xe.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng ( Hai mươi triệu đồng)/01 hồ sơ/1xe.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 14/06/2019 đến 10 giờ 00 ngày 18/06/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 18/06/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc công bố giá: Công bố giá bắt đầu vào lúc:

- 09 giờ 00 phút ngày 20/06/2019 cho xe ô tô mang biển số: 82K-2365,

- 09 giờ 30 phút ngày 20/06/2019 cho xe ô tô mang biển số: 82K-2389,

- 10 giờ 00 phút ngày 20/06/2019 cho xe ô tô mang biển số: 82K-2447,

Tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum, địa chỉ: số 294, đường Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.