Ngày 20/2/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình sở hữu vào ngày 20/2/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Ninh Bình

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Địa chỉ: Số 02 đường Võ Thị Sáu, P. Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước; Xử lý nước thải; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, nhà đầu tư phải đặt mua cả lô cổ phần chào bán

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.968 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 252.050.791.680 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      14.027.760 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Số lượng cổ phần của một lô chào bán: 14.027.760 cổ phần/lô

Số lô cổ phần chào bán: 01 lô

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: từ 10/01/2019 đến ngày 24/01/2019

+ Địa điểm: trụ sở của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 01/02/2019

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/02/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019 (Sáng từ 08h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 9h00 ngày 20/02/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          09h15 ngày 20/02/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 21/02/2019 đến 16 giờ ngày 27/02/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 21/02/2019 đến ngày 25/02/2019