Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long. Địa chỉ: phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá:

Khu A: 18 lô đất có ký hiệu từ lô số 1 đến lô số 18.

Tổng diện tích: 3.182 m2 (Ba ngàn, một trăm tám mươi hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 9.179.932.000đ (Chín tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng: Lâu dài.

Khu B: 18 lô đất có ký hiệu từ lô số 1 đến lô số 18.

Tổng diện tích: 3.182 m2 (Ba ngàn, một trăm tám mươi hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 9.179.932.000đ (Chín tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng: Lâu dài.

Khu C: 17 lô đất có ký hiệu từ lô số 1 đến lô số 17

Tổng diện tích: 4.456 m2 (Bốn ngàn, bốn trăm năm mươi sáu mét vuông).

Tổng giá khởi điểm: 9.494.173.000đ (Chín tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng: Lâu dài.

Khu D: 15 lô đất có ký hiệu từ lô số 1 đến lô số 15.

Tổng diện tích: 3.049 m2 (Ba ngàn, không trăm bốn mươi chín mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 7.852.555.000đ (Bảy tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng: Lâu dài.

Các lô đất được bán theo từng khu đất. Có Bảng kê chi tiết các lô đất kèm theo.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến 17h00 ngày 17/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 27/11/2019 đến 17h00 ngày 17/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bình Long và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 17/12/2019 tại khu đất đấu giá;

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 20/12/2019 tại UBND thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ Khu đất đăng ký tham gia đấu giá.

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu;

Giấy cam kết đã xem tài sản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216

 

BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

STT

Lô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(Đồng)

Tiền đặt trước
(Đồng)

Tiền hồ sơ
(Đồng)

I./ KHU A:

3.182,00

9.179.932.000

1.835.990.000

500.000

1

Lô số 1

135,50

2

Lô số 2

130,00

3

Lô số 3

130,00

4

Lô số 4

130,00

5

Lô số 5

130,00

6

Lô số 6

135,50

7

Lô số 7

200,00

8

Lô số 8

200,00

9

Lô số 9

200,00

10

Lô số 10

200,00

11

Lô số 11

200,00

12

Lô số 12

195,50

13

Lô số 13

200,00

14

Lô số 14

200,00

15

Lô số 15

200,00

16

Lô số 16

200,00

17

Lô số 17

200,00

18

Lô số 18

195,50

II./ KHU B:

3.182,00

9.179.932.000

1.835.990.000

500.000

1

Lô số 1

135,50

2

Lô số 2

130,00

3

Lô số 3

130,00

4

Lô số 4

130,00

5

Lô số 5

130,00

6

Lô số 6

135,50

7

Lô số 7

200,00

8

Lô số 8

200,00

9

Lô số 9

200,00

10

Lô số 10

200,00

11

Lô số 11

200,00

12

Lô số 12

195,50

13

Lô số 13

200,00

14

Lô số 14

200,00

15

Lô số 15

200,00

16

Lô số 16

200,00

17

Lô số 17

200,00

18

Lô số 18

195,50

III./ KHU C:

4.456,00

9.494.173.000

1.898.840.000

500.000

1

Lô số 1

423,40

2

Lô số 2

387,70

3

Lô số 3

351,90

4

Lô số 4

316,00

5

Lô số 5

280,30

6

Lô số 6

403,70

7

Lô số 7

200,00

8

Lô số 8

200,00

9

Lô số 9

200,00

10

Lô số 10

200,00

11

Lô số 11

200,00

12

Lô số 12

200,00

13

Lô số 13

200,00

14

Lô số 14

200,00

15

Lô số 15

200,00

16

Lô số 16

200,00

17

Lô số 17

293,00

IV/ KHU D:

3.049,00

7.852.555.000

1.570.520.000

500.000

1

Lô số 1

195,50

2

Lô số 2

200,00

3

Lô số 3

200,00

4

Lô số 4

200,00

5

Lô số 5

200,00

6

Lô số 6

200,00

7

Lô số 7

200,00

8

Lô số 8

221,00

9

Lô số 9

195,50

10

Lô số 10

200,00

11

Lô số 11

200,00

12

Lô số 12

200,00

13

Lô số 13

200,00

14

Lô số 14

200,00

15

Lô số 15

237,00

Tổng cộng:

13.869,00

35.706.592.000

7.141.340.000

2.000.000