Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Yên, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

- Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại tổ dân phố 11 ( tổ 17 cũ ) thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bao gồm 05 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 123,5m2 đến 125m2; Giá khởi điểm từ: 778.050.000đ đến: 787.500.000đ/ thửa.

2. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn 11 (thôn 20 cũ), xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 09 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 128,3m2 đến 132,8m2; Giá khởi điểm từ: 107.772.000đ đến: 111.552.000đ/ thửa.

3. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại tổ 3 và tổ 5 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 05 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 112,2m2 đến 211,2m2; Giá khởi điểm từ: 762.960.000đ đến 1.372.800.000đ/ thửa.

4. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 07 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 98,0m2 đến 209m2; Giá khởi điểm từ: 308.700.000đ đến: 522.500.000đ/ thửa.

5. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn 3 xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên,tỉnh Yên Bái bao gồm 178 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 81,5m2 đến 195,3m2; giá khởi điểm: Từ 127.490.000đ đến 480.900.000đ/ thửa.

(Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản: Tại thực địa các thửa đất đấu giá tại thị trấn Yên Thế, xã Mường Lai, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; tại Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên từ ngày 02/12/2019 đến 16h ngày 17/12/2019.

- Tiền mua hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000đ/01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: từ 15% đến 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên các ngày 17, 18 và đến 16h ngày 19/12/2019.

- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 8h30 ngày 20/12/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá:

- Trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp đối với các quỹ đất tại huyện Lục Yên.

- Bằng lời nói trực tiếp đối với quỹ đất tại huyện Trấn Yên.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.