Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 676 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất 90 lô đất của các cụm A1, A3 và A4 thuộc Khu dân cư đường Minh Hưng – Đồng Nơ, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Kèm theo danh sách chi tiết).

- Tổng diện tích là: 22.560,5 m2:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn   

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tất cả 90 lô đất sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô

4/ Tổng giá khởi điểm là: 113.183.706.500 đồng (Một trăm mười ba tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm đồng)

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

  7/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 tại khu đất đấu giá (Khu dân cư đường Minh Hưng – Đồng Nơ, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

9/ Khoản tiền đặt trước là: 15% của giá khởi điểm của tài sản.

10/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 27/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/lô.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

 

BẢNG DANH SÁCH CHI TIẾT 90 LÔ ĐẤT THUỘC

 

 

KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG MINH HƯNG - ĐỒNG NƠ

 

Stt

Số lô

Số thửa

Diện tích (m²)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Số cụm

1

1

1

162,4

776.596.800

Cụm A1 - lô 1

A1

2

2

2

250,0

1.195.500.000

Cụm A1 - lô 2

3

3

3

250,1

1.195.978.200

Cụm A1 - lô 3

4

4

4

250,1

1.195.978.200

Cụm A1 - lô 4

5

5

5

250,1

1.195.978.200

Cụm A1 - lô 5

6

6

6

250,1

1.195.978.200

Cụm A1 - lô 6

7

7

7

250,1

1.195.978.200

Cụm A1 - lô 7

8

8

1

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 8

9

9

2

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 9

10

10

3

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 10

11

11

4

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 11

12

12

5

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 12

13

13

6

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 13

14

14

7

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 14

15

15

8

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 15

16

16

9

250,1

1.195.978.200

Cụm A1- lô 16

17

17

10

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 17

18

18

11

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 18

19

19

12

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 19

20

20

13

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 20

21

21

14

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 21

22

22

15

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 22

23

23

16

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 23

24

24

17

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 24

25

25

18

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 25

26

26

19

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 26

27

27

20

250,2

1.196.456.400

Cụm A1- lô 27

Tổng A1

6.666,0

31.876.812.000

28

9

16

250,2

1.196.456.400

Lô A3-9

A3

29

10

17

250,2

1.196.456.400

Lô A3-10

30

11

18

250,3

1.196.934.600

Lô A3-11

31

12

19

250,3

1.196.934.600

Lô A3-12

32

13

20

250,3

1.196.934.600

Lô A3-13

33

14

21

250,3

1.196.934.600

Lô A3-14

34

15

22

250,3

1.196.934.600

Lô A3-15

35

16

23

250,3

1.196.934.600

Lô A3-16

36

17

24

250,3

1.196.934.600

Lô A3-17

37

18

25

250,3

1.196.934.600

Lô A3-18

38

19

1

250,3

1.196.934.600

Cụm A3- lô 19

39

20

2

250,3

1.196.934.600

Cụm A3- lô 20

40

21

3

250,2

1.196.456.400

Cụm A3- lô 21

41

22

4

250,2

1.196.456.400

Cụm A3- lô 22

42

23

5

250,2

1.196.456.400

Cụm A3- lô 23

43

24

6

250,1

1.195.978.200

Cụm A3- lô 24

44

25

7

250,1

1.195.978.200

Cụm A3- lô 25

45

26

8

250,0

1.195.500.000

Cụm A3- lô 26

46

27

9

250,0

1.195.500.000

Cụm A3- lô 27

47

28

10

250,0

1.195.500.000

Cụm A3- lô 28

48

29

11

249,9

1.195.021.800

Cụm A3- lô 29

49

30

12

249,9

1.195.021.800

Cụm A3- lô 30

50

31

13

249,8

1.194.543.600

Cụm A3- lô 31

51

32

14

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 32

52

33

15

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 33

53

34

16

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 34

54

35

17

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 35

55

36

18

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 36

56

37

19

249,7

1.194.065.400

Cụm A3- lô 37

Tổng A3

7.252,0

34.679.064.000

57

1

2

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô1

A4

58

2

3

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô2

59

3

4

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô3

60

4

5

249,8

1.342.175.400

Cụm A4- lô4

61

5

6

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô5

62

6

7

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô6

63

7

8

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô7

64

8

9

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô8

65

9

10

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô9

66

10

11

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô10

67

11

12

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô11

68

12

1

249,7

1.341.638.100

Cụm A4- lô12

69

13

2

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 13

70

14

3

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 14

71

15

4

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 15

72

16

5

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 16

73

17

6

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 17

74

18

7

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 18

75

19

8

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 19

76

20

9

249,7

1.341.638.100

Cụn A4- lô 20

77

21

10

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 21

78

22

11

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 22

79

23

12

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 23

80

24

13

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 24

81

25

14

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 25

82

26

15

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 26

83

27

16

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 27

84

28

17

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 28

85

29

18

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 29

86

30

19

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 30

87

31

20

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 31

88

32

21

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 32

89

33

22

249,8

1.342.175.400

Cụn A4- lô 33

90

34

23

401,0

2.346.251.000

Cụn A4- lô 34

Tổng A4

8.642,5

46.627.830.500

Tổng 03 cụm:

22.560,5

113.183.706.500