Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ (ONT). Diện tích: 847,1m2, mục đích sử dụng: lâu dài, đối với Khu đất Hãng nước đá Thanh Bình (cũ), tọa lạc tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

4. Tổng giá khởi điểm: 2.084.670.000 đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 27/11/2019 đến 15 giờ ngày 17/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ( Số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp )

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 17/12/2019, 18/12/2019 và đến 15 giờ ngày 19/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến 15 giờ ngày 17/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 20/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3840 253.