Ngày 20/12/2019, đấu giá công trình trên đất và các dây chuyền của Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh)

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau: