Ngày 20/12/2018, đấu giá toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 598391 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 02/7/2001cho ông Đào Ngọc Chính và bà Nguyễn Thị Chín đứng tên chủ sở hữu, thuộc thửa đất số: 69; 81, Tờ bản đồ số: 45, có diện tích: 5.558m2 (trong đó: Đất ở: 400m2; đất vườn: 3.737m2; đất LN: 1.421m2).

- Địa chỉ tài sản tại: Xã Đăk Sơmei (nay là xã Đăk Krong), huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai chuyển giao đấu giá thu hồi nợ;

- Giá khởi điểm: 305.000.000 đồng (Ba trăm lẻ năm triệu đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 17/12/2018, tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 17/12/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước 5% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 17/12/2018;tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/12/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.