Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau:

Tài sản 01: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An (đoạn từ cầu Cá Lóc đến ranh xã Mỹ Phước). Diện tích đất: 80.000,1 m2, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ số 06, loại đất: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm . Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng/năm.

Tài sản 02: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An (đoạn từ cầu Cá Lóc đến ranh xã Mỹ Phước). Diện tích đất: 80.605,1 m2, thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 07, loại đất: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm. Giá khởi điểm: 80.605.100 đồng/năm.

Tài sản 03: Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An (đoạn từ cầu Cá Lóc đến ranh xã Mỹ Phước). Diện tích đất: 80.439,9 m2, thuộc thửa số 88, tờ bản đồ số 06, loại đất: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm (đính kèm Trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mang Thít lập ngày 19/6/2018). Giá khởi điểm: 80.439.900 đồng/năm.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17/12/2018, tọa lạc tại Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17/12/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

+ Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít (từ ngày 17/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018).

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/12/2018, tại Hội trường UBND huyện Mang Thít (Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3840231./.