Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 12 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Địa chỉ: TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 20/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tiên Phú.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 12 ô đất ở tại vị trí khu Khuân Nguyễn, khu 5 xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. (Danh sách tài sản đính kèm)

Diện tích: 150,0m2 ÷ 274,0m2m2.

4. Giá khởi điểm: 1.700.000đ/m2 ÷ 2.000.000đ/m2.

Tiền đặt trước: 50.000.000đ/ô đất ÷ 80.000.000đ/ô đất.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17/12/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng TC-KH huyện Phù Ninh.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh – ĐT: Anh Dũng - 0965.632.345; UBND xã Tiên Phú