Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã La Gi ủy quyền như sau: