Ngày 20/12/2018 đấu giá cổ phần Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu sở hữu vào ngày 20/12/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu về doanh nghiệp: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; ....

Vốn điều lệ: 2.900.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 252.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 20/12/2018

Giá khởi điểm:      10.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng   100 cổ phần

Bước giá:    100

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 252.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 142.100 cổ phần

Ngày phát hành:  20/12/2018