Ngày 20/11/2019, đấu giá Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ vào ngày 20/11/2019 do Ủy ban nhân dân xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý Nhà nước công trình: Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) thôn Đức Lân, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Giá khởi điểm là: 53.489.000đ (Năm mươi ba triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).

- Số tiền đặt trước là: 10.600.000đ (Mười triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

- Địa điểm: UBND xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

4. Thời gian xem tài sản: Hồi 14 giờ Ngày 18/11/2019 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/11/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 tại ngân hàng (NCB) Ngân hàng Quốc Dân Việt Nam - chi nhánh Thái Bình của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

6. Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 20/11/2019

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại UBND xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ) theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

9. Đối tượng, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật;

9.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá ( theo mẫu đơn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành);

- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận, chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu vi phạm các quy định trên người trúng đáu giá phải bồi thường thiệt hại;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

9.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Kính mời các cá nhân có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ công trình có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Chú ý: Tất cả các trường hợp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản sô tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đến 18 giờ 00 phút, ngày 19/11/2019 không vào tài khoản của trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước nếu không tham gia buổi mở cuộc đấu giá (nhận phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá) sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước trừ trường hợp bất khả kháng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ:

http://sotuphap.thaibinh.gov.vn

Ngày 20/11/2019, đấu giá Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) tại tỉnh Thái Bình - ảnh 1
Ngày 20/11/2019, đấu giá Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) tại tỉnh Thái Bình - ảnh 2
Ngày 20/11/2019, đấu giá Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) tại tỉnh Thái Bình - ảnh 3
Ngày 20/11/2019, đấu giá Trường mầm non xã Vũ Hội (cơ sở 2) tại tỉnh Thái Bình - ảnh 4