Ngày 20/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2019 do UBND huyện Chợ Lách ủy quyền như sau: