Ngày 20/11/2018, đấu giá xe ô tô Nissan tại tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2018 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau: