Ngày 20/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 18 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 18 lô đất ở xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ ; và 200.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 16/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: UBND xã Tân Ninh và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Từ ngày 14/11/2018 và 16/11/2018 (trong giờ hành chính). TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân, số: 115002635676 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Sầm Sơn.

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 sáng Thứ 3, ngày 20/11/2018. Địa điểm tổ chức: UBND xã Tân Ninh.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Địa chỉ: Số 68, Quốc lộ 47, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.